Träna för Livet med Minutus

I år dör fler av hjärt- och kärlsjukdomar än av något annat. Och kopplingen till fysisk inaktivitet är tydlig. Därför startar vi på Minutus nu insamlingen Träna för Livet till förmån för Hjärt-Lungfonden.