Inspirationsföreläsning på din arbetsplats?

Att försöka – eller att faktiskt göra det … Anders Eriksson, 41 år och personlig tränare sedan mer än 15 år, håller en inspirationsföreläsning och berättar om hur vi bör agera för att uppnå förändringar i livsstil.