Unikt och personligt koncept

På Minutus tränar du med marknadens mest innovativa och effektiva träningsmaskiner, tyska Milon. Genom att följa vårt koncepts intuitiva cirkelupplägg tränar du igenom samtliga muskelgrupper på bara 17 minuter. I maskinerna jobbar muskeln både i koncentrisk och excentrisk rörelse, och höjer därför effektiviteten upp till 30 procent jämfört med en traditionell maskin.

Vid första träningstillfället ställer vi in maskinerna utifrån din längd och vikt och sedan lagras informationen på ditt personliga smartcard. Träningen i maskinerna är enkel och skonsam och du behöver du aldrig göra några justeringar då du växlar träningsmaskin, ditt smartcard gör det nämligen åt dig helt automatiskt. På så sätt blir din träning blir tids- och resultateffektiv, samtidigt som onödiga skaderisker undviks.

Läs mer om Milon

Individuell träningsplan

Träningen sker utifrån en individuell träningsplan som tas fram i dialog med utbildad tränare hos Minutus. Planen är utformad för att du ska nå just dina uppsatta mål, oavsett om du vill bli starkare, gå ner eller upp i vikt, eller bara må generellt bättre. Och givetvis ingår löpande tränarstöd i ditt medlemskap.

Mätbara framsteg

Till skillnad från traditionella gym mäter vi allt. Styrka, balans, rörlighet, muskelmassa och förbränning. Och all individuell träningshistorik lagras löpande på ditt smartcard. Det gör vi för att statistiken är underlag för löpande optimering av din träningsplan för att du ska se dina framsteg svart på vitt. Och varje gång du tränar, oavsett hur ofta, ges du stöd av en tränare på plats. Du kan även få hjälp med rådgivning kring hälsa och kost. Allt ingår i ditt medlemskap.