För att läsa månadsbrevet med bland annat WHO:s rekommendationer kring fysisk aktivitet klick här