Om Minutus och träningskonceptet

Vad är Minutus?

Minutus är en träningsstudio där alla känner sig välkomna! Vi skiljer oss från traditionella gym på så sätt att vi inte erbjuder en uppsjö av motionsformer. Vi fokuserar på en sak – skräddarsydd och effektiv träning. Och på det är vi bäst. Det spelar ingen roll om du är vältränad eller om du aldrig tränat – hos oss når alla resultat!

Minutus träningskoncept är en kombination av de tre mest väsentliga delarna för att man ska trivas och få resultat med sin träning; det är tidseffektivt, det ingår hjälp av våra tränare så alla tränar rätt, samt har en väldigt personlig och familjär miljö. Vi finns centralt placerade i Lidingö Centrum.

Hur fungerar träningen?

Upplägget är intensivt på bara 17,5 minuter men samtidigt skonsamt. Träningen bedrivs i cirkelform där du tränar 1 minut på styrkemaskinerna och 4 minuter på konditionsmaskinerna, och alla maskiner är synkroniserade mot samma klocka som syns på en display så du hela tiden vet när du ska förflytta dig. Det kan därför inte bli några köer vid en maskin. Din träning sker utifrån en individuellt anpassad träningsplan med tränarstöd. Och det bästa av allt, dina resultat mäts och registreras löpande. Det innebär att du kan följa din träningsstatistik i din utveckling mot dina uppsatta mål.

Hur vet jag om Minutus passar mig?

Det bästa och lättaste sättet är att komma förbi på en visning. Då sätter vi oss ner och pratar igenom din situation och du får se hur det är hos oss. Det är helt förutsättningslöst och du bestämmer sedan om Minutus skulle vara den lösning du söker. Antingen ringer du oss på 073-173 02 98, mailar oss på kontakt@minutus.se, eller fyller i dina uppgifter under kontakt här på hemsidan så ringer vi upp dig och hittar en tid.

Ingår det tränare i medlemskapet?

Ja, i samtliga medlemskap hos Minutus ingår att du tillsammans med en tränare får en genomgång av vår träning. Ni lägger tillsammans upp en träningsplan individuellt anpassad för dig, och du får löpande uppföljning av hur det går. Utöver det finns våra tränare självklart alltid på plats för att hjälpa och stötta våra medlemmar i sin träning. Vill eller behöver du komplettera vår standardträning med mer specifik träning, exempelvis vid skador, idrottsspecifika mål eller liknande erbjuder vi även tjänsten med PT-timme där du tränar ensam mer dedikerat med en tränare.

Erbjuder ni övrig rådgivning?

Precis som tränarstöd ingår i ditt medlemskap så ingår också löpande rådgivning. Det kanske kan handla om kompletterande träning, eventuella förslitningsskador, rehab, massage, eller kosthållning, det vet endast du själv. Våra tränare finns där för att ge dig det stöd du behöver. Vill eller behöver du komplettera vår standardträning med mer specifik träning, exempelvis vid skador, idrottsspecifika mål eller liknande erbjuder vi även tjänsten Personlig träning där du tränar ensam mer dedikerat med en tränare.

Vad är TEAM?

TEAM är personlig träning i grupp om 6 personer. Du ingår i ett TEAM som har samma mål eller liknande fysisk status och ni håller sedan ihop terminsvis och tränar på en bestämd tid varje vecka med samma tränare. Detta är inte att jämställa med gruppträning utan här delar ni på en personlig tränare som instruerar, pushar och framförallt hjälper dig! Det skapar även en gruppdynamik där det blir både kul och motiverande att träna ihop med samma personer. Exempelvis har vi TEAM för de som vill lära sig träning med fria vikter från grunden, TEAM med fokus på viktnedgång, TEAM för de som redan kommit en bit i sin träning och vill växla upp osv. Prata med oss så berättar vi mer.

Vad innebär en träningsplan?

En träningsplan innebär att du tillsammans med en tränare går igenom vad just nu vill uppnå med din träning. Vissa vill komplettera sin löpning med styrketräning, andra kanske önskar tappa något kilo, och vissa vill bara träna i allmänhet för att må bättre och bli piggare. Träningsplanen utgår från dig och dina behov, och planen är därför individuell. Träningsplanen utformas därefter för att du på ett effektivt och säkert sätt ska färdas mot dina uppsatta mål. Oavsett uppsatta mål så ställer vi in våra maskiner efter dina mål och du tränar i enlighet med din plan. Därefter ses du och din tränare löpande för att följa upp och optimera upplägget i takt med din utveckling.

Hur kan det bara ta 17,5 minuter?

Träningen är extremt tidseffektiv är tack vare den koncentriska och excentriska belastningen. Koncentrisk belastning är när du pressar belastningen ifrån dig medan excentrisk belastning är då du långsamt släpper belastningen tillbaka mot kroppen. Vi klarar alla en något högre excentrisk belastning. Excentrisk träning är därför effektivare än vanlig styrketräning där belastningen är densamma i det koncentriska momentet som i det excentriska. Bäst träningseffekt får du med ca 30 % högre excentrisk belastning.

Jag har inte tränat på många år, passar det mig?

Minutus passar lika bra för dig som är träningsovan som för elitidrottaren. I och med att alla har ett individuellt träningskort så tränar man alltid exakt på sina villkor i enlighet med just dina inställningar.

Är det både styrketräning och kondition?

Det finns både styrke- och konditionsträning hos Minutus. Hur mycket du bör träna av varje bestäms ihop med en tränare och i enlighet med dina träningsmål.

Vad är det för tester Minutus gör?

När du blir medlem hos oss görs en rad tester, allt från vikt, muskelmassa, fettprocent, till balans, styrka osv. Vi använder oss bland annat av ett mätinstrument från InBody som är ett av världens mest träffsäkra och avancerade instrument för detta tester. Detta för att få ett utgångsvärde som vi sen kan mäta utifrån. Därefter genomförs dessa tester löpande för att du ska kunna se hur du utvecklas över tiden. Testerna är dock frivilliga så vill du inte göra dem är det bara att säga till. Men vi rekommenderar dem för ge underlag för uppföljning, optimering och inspiration.

Kan jag följa min utveckling?

Ja, all träningsdata lagras digitalt på ditt personliga medlemskonto. Det gör att du via grafer kan följa din utveckling över tiden, vilket många upplever motiverande. Du kan även se vilka dagar du tränat, vilka övningar du gjort, vilken belastning du haft samt få en bild av din förbränning vid respektive tillfälle. Du kommer åt din historik både på plats på gymmen och även från din telefon.

Vad är Minutus Personliga hälsoplan?

Minutus erbjuder tjänsten Personlig hälsoplan både till medlemmar och till icke-medlemmar. Hälsoanalysen syftar till att ge en bild av din fysiska status baserat på historik och nuläge samt en rekommendation vad du eventuellt bör justera och tänka på inför framtiden för en sund livsstil.

Hälsoanalysen erbjuds till ordinarie pris för 500 SEK.

 

Om Milon

Vad är Milon-maskiner?

Minutus träningsmaskiner kommer från tyska Milon, och är de mest innovativa träningsmaskinerna inom tids- och resultateffektiv träning. Uppläggets digitala cirkelträning passar alla, nybörjare som erfaren. Milons ledord är Säkert, Enkelt och Effektivt och konceptet ger dig en intensiv men samtidigt skonsam styrke- och konditionsträning.

Säkert: Alla individuella inställningar och all träningshistorik lagras på ditt smartcard. Genom att positionerna i maskinen är förinställda och justeras av instruktör undviks vanliga skaderisker som kan uppstå vid felaktig inställning av motstånd eller inställningar.

Enkelt: Du som medlem behöver inte göra några justeringar själv vid varje maskinbyte, utan det är bara att sätta i ditt smartcard för att maskinen automatiskt ska ställa om sig till just dig. Milon-maskinen håller koll på tiden och berättar när det är dags att påbörja nästa övning vid nästa maskin, utan köer och väntan.

Effektivt: Det elektroniskt styrda motståndet möjliggör en maximerad träningsform där muskeln i både koncentrisk och excentrisk rörelse och höjer därför träningseffektiviteten med 40 procent.

Det finns Milon-maskiner på andra gym, fungerar det likadant där?

Milon-maskiner finns på några andra gym, men där används de vanligtvis som komplement till övriga utbudet, det vill säga som vilka träningsmaskiner som helst. Det är naturligtvis inte fel men maskinernas digitala smarthet går tyvärr förlorad, eller dess värdefulla data tas åtminstone inte om hand. Vi på Minutus har byggt hela vårt koncept kring maskinernas tids- och träningseffektivitet och deras digitala mätbarhet. Varje pass genererar data till din personliga profil och ger dig svart på vitt hur du utvecklas över tiden. Många upplever det digitala åskådliggörandet av den fysiska utvecklingen som motiverande och driver träningen framåt även de dagar då träningssuget är mindre. Samma data ligger dessutom till grund för hur du ska optimera ditt upplägg för att nå dina uppsatta mål. Milon-maskinerna kommer därför till sin fulla rätt när de utgör navet i din träning, snarare som ett komplement där data, uppföljning och optimering går förlorad.

Om medlemskapet

När och hur kan jag frysa mitt medlemskap?

För alla abonnemang gäller att frysning av träningstid kan ske då träning inte kan genomföras på grund av t.ex sjukdom eller skada. Med ansökan om frysning av abonnemanget ska följa intyg som styrker grunden för frysning, t.ex läkarintyg. För abonnemang som betalas via autogiro görs uppehåll i betalning under frystiden men avtalet förlängs och fortsätter efter frystiden så att minst 1 års abonnemang fullföljs. Förskottsbetalade abonnemang återbetalas inte till någon del på grund av frysning utan abonnemanget förlängs med frystiden.

Hur säger jag upp mitt medlemskap?

Medlemskapen kan enkelt sägas upp. Om du betalar ditt medlemskap månatligt, till exempel genom autogiro, så säger du upp ditt medlemskap via mail till kontakt@minutus.se. Ditt medlemskap löper då fram till bindningstidens slut. Om bindningstiden redan passerat när du säger upp ditt medlemskap är uppsägningstiden då en månad från dess att du meddelar oss. Om du har betalt ditt medlemskap i förskott så löper det ut per automatik vid dess slutdatum. Du får i samband med det automatiskt en faktura för nästkommande period men den betalar du bara om du vill fortsätta. Vill du inte fortsätta träna hos oss då så mailar du oss på mailadressen ovan.

Om friskvård och träning på recept

Hur gör jag för att få friskvård från min arbetsgivare?

Arbetsgivare efterfrågar ibland lite olika underlag. Prata med vår personal på plats så ordnar vi ett kvitto över dina betalningar hos oss. Alternativt har du ditt medlemsavtal där det framgår vad du kommer betala.

Fysisk aktivitet på recept?

Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär i praktiken att en läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska skriver ett recept på fysisk aktivitet/träning till en individ där inaktivitet konstaterats vara en bakomliggande orsak till individens besvär/sjukdom samt att det primära behandlingsalternativet är fysisk aktivitet. Det är upp till varje friskvårdsarrangör och träningsföretag att själva sätta sina priser. Det finns alltså ingen subvention från försäkringskassa, landsting eller motsvarande. Minutus har ingen prisreduktion för personer med FaR, men givetvis kommer våra personliga tränare göra sitt yttersta för att skapa ett upplägg som passar dig med FaR.

Hur och var kan man använda FaR?

Den som har fått receptet får själv ta ansvar för att följa receptet. Om han så vill kan han börja promenera, simma och/eller cykla på egen hand. Många med begränsad träningserfarenhet och bristande motivation för träning behöver emellertid hjälp av en tränare från friskvården för att komma igång med sin träning. Den möjligheten finns definitivt på Minutus där våra personliga tränare kan hjälpa till att designa, coacha och följa upp lämplig träning.

Vad gäller för mig som arbetsgivare?

Minutus erbjuder friskvård till företag som vill investera i sin personals hälsa och prestation. Ett träningskort hos oss är en skattefri personalvårdsförmån. Skattefriheten förutsätter att motions-/friskvårdsförmånen riktar sig till alla medarbetare på arbetsplatsen. Som partner till friskvårdssatsande företag arbetar vi nära och lyhört för att er friskvårdsinvestering ska bli så framgångsrik som möjligt. Vi hjälper er att ta fram en handlingsplan och målbild utifrån era specifika behov och önskemål. Konceptets digitala inslag gör att all träning och alla framsteg lagras. Det ger den anställde inspiration och motivation att fortsätta. Och det ger dig som arbetsgivare data svart på vitt att investeringen ger resultat över tiden.