Mängden träning som optimerar effekten kan vara ett huvudbry. Hur mycket och hur ofta som ger bästa effekt varierar nämligen. Anledningen är att vi alla är olika.

Givet det vi idag vet kring hur kroppen fungerar rent fysiologiskt och hur den svarar på fysisk aktivitet är det möjligt att ge relativt nyanserade svar på frågan – men först när vi vet svaret på en rad andra frågor …

Vad jobbar du med och är det fysiskt krävande? Har du familj och barn? Vad gör du på fritiden? Hur ser dina kostvanor ut? Och ytterligare frågor…

Med svaren på ovanstående frågor i åtanke kan vi sedan uppskatta vad som är en rimlig målsättning för den givna individen. Alla är vi unika och bör adresseras därefter.

Kontinuitet vinner i längden

Generellt gäller dock att de allra flesta av oss bör träna mellan två till fyra gånger i veckan. För det är något som i stort sett alla, oavsett förutsättningar, ursäkter eller hinder, mäktar med och rimligen kan upprätthålla över tiden, år ut och år in. Och börja hellre med lågt för ställda mål för att se att det faktiskt är möjligt att hålla fast vid din målsättning.

När du sedan lyckats uppnå regelbunden träning utifrån din målsättning under en tremånadersperiod – öka med ett pass i veckan. Men gör det inte förrän du vet att du klarar av föregående mål.

Sätt upp rimliga mål

Ta hjälp av en tydlig målsättning för att bibehålla kontinuitet och optimera din träning över tiden.

  1. Sätt upp ett tydligt, realistiskt och mätbart mål
  2. Genomför din träning under given period
  3. Utvärdera perioden
  4. Optimera upplägget och ta din träning till nästa nivå
  5. Upprepa!

Och vi hjälper dig så klart gärna med att sätta upp en individuell träningsplan med tydliga mål.

Lycka till!