Att all träning är bra träning stämmer mycket väl. Men genom att utmana kroppens muskler lite extra kommer all träning bli lite bättre träning – och resultaten kommer bli därefter.

För att stimulera en respons, ett rent fysiologiskt gensvar i musklerna måste vi belasta och utmana dem till en nivå där muskelfibrerna bryts ned tillräckligt mycket för att stimulera en efterföljande uppbyggnad. Detta är något som sker först vid relativt höga nivåer av ansträngning, givetvis sett i relation till varje enskild individ. Det är med andra ord totalt ointressant att jämföra sin egen belastning med andras.

Hur lyckas man med detta då? För att inte krångla till det för mycket finns det enkla knep att använda sig av:

  • Om du tänker dig att du ska klara av femton repetitioner av en övning, hitta en belastning som gör att du i alla fall inte klarar av tjugo
  • Om du utför femton repetitioner på en given belastning men i teorin kan utföra det dubbla, då blir det inte mycket av stimulans till uppbyggnad av musklerna

Det är inte farligt att ta i ordentligt. Spotta i nävarna och ta i för kung och fosterland!