Vi fortsätter vår bevakning av trendiga dieter och denna gång kikar vi på 5:2. 5:2-metoden tillhör gruppen dieter som varit bland de mest medialt uppmärksammade. Den har närmast lyfts fram som en mirakelkur. Här reder vi ut dess för- och nackdelar.

5:2-metoden fick sitt genomslag då BBC för ett par år sedan gick ut med en dokumentär ledd av läkaren Michael Mosley. Mosley kunde under inslagets gång redovisa nästan övermänskliga hälsoresultat till följd av dieten. Till skillnad från många andra dieter handlar 5:2 snarare om fasta än att utesluta vissa livsmedel, vilket förefaller vettigt.

Metodens upplägg

Dieten går huvudsakligen ut på att under två dagar i veckan kraftigt reducera intaget av kalorier till 600 kcal för män och respektive 500 kcal för kvinnor. Det man vill uppnå med detta är att på så vis sett över tiden hamna på kaloriunderskott.

Förutsatt att man under veckans övriga fem dagar äter och tränar identiskt mot livet före dieten, samt följer det föreskrivna intaget under fastedagarna, är det rimligt att viktnedgång följer. Lyckas man följa dieten på vilket sätt den är ämnad kommer man kapa cirka 4000 kcal i veckan. Teoretiskt motsvarar det en viktminskning på drygt ett halvt kilo i veckan. Så långt finns det inte mycket att anmärka på.

Och det faktum att det inte finns några pekpinnar om vilka livsmedel som får eller inte får ätas är i grund och botten något positivt. Sannolikt gör det dieten enklare att följa. Allt som innebär att en diet ligger så nära ens ursprungliga idé om hur ens kost bör se ut kommer rimligtvis även öka följsamheten.

Risker

Men det som 5:2 kritiseras för är att det skulle kunna vara ett förstadium till ätstörningar. Vissa överkompenserar fastedagarna genom att hetsäta inför dem. Det leder en in på ett osunt ätbeteende och det kommer dessutom innebära att dieten misslyckas. Och viktnedgången uteblir.

Ytterligare en riskfaktor för att misslyckas med dieten är att unna sig lite mer mat dagarna efter fastedagarna. Antalet intagna kalorier springer lätt iväg till den grad att man faktiskt äter mer än innan, sett över hela veckan. Om du under dina fastedagar våndas och enbart tänker på nästföljande dag är risken överhängande att du inte bara kommer kompensera kaloriunderskottet utan i värsta fall överkompensera. Att kompensera underskottet går nämligen snabbt. Det räcker med blygsamma 500 kcal extra de dagar du inte fastar …

Att Mosley sedermera gick ut och proklamerade för 6:1-metoden, och efter det ytterligare en ny metod bör få oss att fundera lite. Värt att protokollföra är att varje gång något ”nytt” och revolutionerande kommer lanseras av Mosley är det i samband med att han släpper en ny bok till försäljning …

Sammanfattning

Sammanfattningsvis fungerar 5:2-metoden alldeles utmärkt för de som inte upplever det som något problem att fasta två dagar i veckan. Men dietens kanske allra största felkälla är att den är helt och hållet avhängd på dietföljarens förmåga att upprätthålla ett identiskt kaloriintag och åtminstone samma fysiska aktivitet som före inledandet av dieten, något som är lättare sagt än gjort.

Nästa vecka kikar vi vidare bland dieter och mirakelkurer för att reda ut begreppen.