Paleo är kort för Paleolitikum, den fackmannamässiga termen för den del av vår historia som i folkmun kallas för stenåldern. Paleo är även namnet på en populär diet, inspirerad just av stenålderns kostvanor.

Dieten Paleo går ut på att äta detsamma som vi anses ha ätit under stenåldern, med förklaringsmodellen att människan är byggd för det och att det är det naturliga sättet att äta. Redan här och nu tänker nog hälften som läser att det låter som det dummaste de hört och den andra hälften tänker säkert att det låter som ett väldigt vettigt förhållningssätt gentemot kost. Och visst är Paleo en diet som väcker starka känslor både hos förespråkare och motståndare.

Paleoförespråkare menar att människan inte är skapt för att äta spannmål, och när jordbruket utvecklades uppkom därför övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar som följd. Men att skylla våra välfärdssjukdomar på jordbruket ska vi nog vara försiktiga med. Dieten påminner på många sätt om LCHF då intaget av kolhydrater reduceras kraftigt. Dieten förlitar sig istället på sådant som under stenåldern gick att jaga, samla och plocka.

Hur funkar det?

Det är inget fel på metoden i sig. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att det inte på något vis är på grund av försöket att efterlikna stenålderskosten som metoden fungerar, om den nu skulle fungera för just dig. Den något mer nyanserade och troliga förklaringsmodellen är att det är begränsningen av urvalets tillåtna livsmedel som gör att dieten kan fungera. De råvaror som finns kvar och är tillåtna att äta är för det första begränsade och många av dem är dessutom bra. Många är fettsnåla, rika på vitaminer och mineraler. Dessutom är de kolhydratkällor att välja från i regel är bra kolhydratkällor.

Färre lägen att misslyckas

Liksom alla andra dieter där de livsmedel som dietföljaren tillåts äta begränsas kraftigt blir det också färre lägen att misslyckas, färre möjligheter att göra dåliga kostbeslut och en ökad chans att lyckas med det slutgiltiga målet att få i sig färre kalorier än innan.

Baksidan med alla dieter som begränsar ens valmöjligheter kraftigt är att det i regel (inte alltid) och i långa loppet blir ganska tråkigt. Dieten blir då också svår att upprätthålla och avbryts därför ofta i förtid. Och de dieter som avbryts i förtid ger sällan önskat resultat.

Håll dig kritisk

Värt att tillägga är också att de dieter som gör gällande att deras sätt att äta är det enda rätta, det enda som fungerar och att alla andra har fel – det är då du ska dra öronen åt dig. För så pass mycket vet vi idag att det är inte dieten i sig som har någon magisk inverkan på kroppen och hälsan. Det är däremot vilka livsmedel du äter, att de ligger i linje med vad du faktiskt gillar, vad din kropp är i behov av, och som du utan problem lyckas upprätthålla som faktiskt fungerar över tid.

I tillägg till detta hade rimligtvis dieten fungerat till och med ännu bättre om du, likt under stenåldern, behövt söka upp och jaga maten själv, sedan släpa hem den på ryggen, stycka den och slutligen tillaga den över öppen eld. Och kanske ännu hellre att du ibland misslyckades med att få tag i föda överhuvudtaget och blev tvungen att fasta med jämna mellanrum.

Slutligen … tror du på dieten är det bara att köra på! Upplägget funkar ju dessutom fint med sommarens stundande grill- och sommarkvällar …