Friskvård är en smart satsning för alla framåtlutade företag. Träning är ju som bekant inte bara viktigt för vår fysiska hälsa, den har även andra långtgående positiva effekter på vår vardag. Med Minutus digitala koncept ges arbetsgivare data och exakt uppföljning på friskvårdsinvesteringen.

Träning gör oss piggare, gladare, kreativare, uthålligare och mer fokuserade. Att svettas rejält ett par gånger i veckan gör även att vi bättre kan hantera stress, nedstämdhet och påfrestningar. Och viktigast av allt, den gör oss faktiskt friskare. Många företag väljer därför att satsa på friskvård av den enkla anledningen att lönsamheten ökar och sjukfrånvaron minskar.

Vårt upplägg

Som partner till friskvårdssatsande företag arbetar vi nära och lyhört för att er friskvårdsinvestering ska bli så framgångsrik som möjligt. Våra erfarna tränare hjälper er att ta fram en handlingsplan och målbild utifrån era specifika behov och önskemål.

Minutus koncept bygger på tidseffektiv och digitaliserad träning som är intensiv men samtidigt skonsam. Det digitala inslaget gör att all träning och alla framsteg lagras. Det ger den anställde inspiration och motivation att fortsätta. Och det ger arbetsgivaren data svart på vitt att investeringen ger resultat över tiden.

Varje företag bestämmer vilka delar som ska vara i fokus för att sätta upp en framgångsrik friskvård utifrån behov och förutsättningar. Och som företagskund har ni dessutom möjlighet att teckna medlemskap till förmånliga priser.

Ett träningskort hos oss är en skattefri personalvårdsförmån. Skattefriheten förutsätter att motions-/friskvårdsförmånen riktar sig till alla medarbetare på arbetsplatsen.

Minutus friskvård i korthet

 • Kollektiv friskvårdssatsning
 • Individuellt genomförande
 • Skräddarsydda lösningar för varje företagskund
 • Kvantitativa data och resultatrapport
 • Analys och uppföljning
 • Förmånliga priser

Upplägg

Kartläggning

 • Samtal och vägledning utifrån nuläge
 • Övergripande målbild
 • Individuella tester

Handlingsplan

 • Kollektiv handlingsplan
 • Individuell hälsoanalys
 • Individuella träningsplaner
 • Konsultation och rådgivning

Motivation och inspiration

 • Kickstart
 • Interna tävlingar
 • Individuella och kollektiva upplägg
 • Skräddarsydda evenemang
 • Föreläsningar

Uppföljning

 • Uppföljning av tester
 • Resultat och statistik
 • Analys
 • Ny handlingsplan

Kontaktpersoner

Anders Eriksson, platschef Minutus Norra Bantorget

Jonas Karlsson, platschef Minutus Lidingö